ราคาทองวันนี้

( 2 กันยายน 64 เวลา 09.24 น. )

*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ (บาทละ) ราคาขาย (บาทละ)  

ทองคำแท่ง

27,750.00 27,850.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น

ทองรูปพรรณ

27,257.68 28,350.00

ราคาทองย้อนหลัง

( ทองคำแท่งรับซื้อ/ขาย บาทละ, ทองรูปพรรณรับซื้อ/ขาย บาทละ )

วันที่ เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ  
รับซื้อ ขาย รับซื้อ ขาย
27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,800.00 27,900.00 27,303.16 28,400.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,900.00 28,000.00 27,394.12 28,500.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
27,850.00 27,950.00 27,348.64 28,450.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,750.00 27,850.00 27,257.68 28,350.00 ราคาทองปรับตัวขึ้น
27,600.00 27,700.00 27,106.08 28,200.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 ราคาทองปรับตัวลง
27,700.00 27,800.00 27,197.04 28,300.00 ราคาทองปรับตัวลง

ข่าวราคาทองคำ

อ่านทั้งหมด

Say hello

Find us at the office

Overmann- Mucha street no. 55, 74667 Papeete, French Polynesia

Give us a ring

Juanfrancisco Develder
+76 987 423 417
Mon - Fri, 8:00-17:00

Reach out