หลังจากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถประกาศขายหุ้น IPO เพื่อเปิดให้นักลงทุนรายย่อนที่สนใจสามารถเข้ามาจองซื้อหุ้นเงินติดล้อ (TIDLOR) ตั้งแต่เวลา 09:00-16:00 น. วันที่ 22-26 เม.ย. 64 โดยเปิดจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสุงสุดที่ 36.50 บาทต่อหุ้น หรือจำนวนเงินขั้นต่ำ 36,500 บาท และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น (หรือจำนวนเงินทวีคูณของ 3,650 บาท)

โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์เงินติดล้อ (TIDLOR) บน KMA - Krungsri Mobile App

สร้างโปรไฟล์และทำแบบประเมินความเสี่ยง

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ

 • อัปเดต KMA เป็น version ล่าสุด และ Log In เข้าระบบ
 • เลือกเมนู ตราสารหนี้/ตราสารทุน
 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองซื้อ

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ1

 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน
 • กรอกและยืนยันข้อมูลส่วนตัว
 • กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ2

 • ทำแบบประเมินความเสี่ยง
 • ทำแบบประเมินความเสี่ยงสำเร็จ
 • ยอมรับความเสี่ยงกรณีกลุ่มลูกค้าเปราะบาง

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ3

 • สร้างโปรไฟล์สำเร็จสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ได้

การจองซื้อหลักทรัพย์

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ4

 • เลือกเมนู จองซื้อตราสารทุน
 • เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อ
 • ตรวจสอบเงื่อนไข จำนวนและราคาในการจองซื้อหลักทรัพย์

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ5

 • ตรวจสอบเงื่อนไขและกดยอมรับ
 • ตรวจสอบการทำแบบประเมินความเสี่ยงและกดยอมรับ
 • เลือกบัญชีและระบุจำนวนหน่วยจองซื้อ

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ6

 • ยืนยันจำนวนหน่วยที่ทำการจองซื้อ
 • เลือกบัญชีสำหรับรับเงินคืนกรณีไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี)
 • เลือกวิธีรับหลักทรัพย์

วิธีซื้อหุ้นเงินติดล้อ7

 • ยืนยันการทำรายการ
 • ยืนยัน PIN เพื่อทำรายการ
 • ทำรายการจองซื้อสำเร็จ

สำหรับการจองหุ้น IPO ผ่านเว็บไซต์ krungsrisecurities.com มีดังนี้

 1. Login เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนู จองหุ้น IPO
 2. กดจองหุ้นใหม่
 3. กดยอมรับเงื่อนไข
 4. กรอกข้อมูล และกดยืนยันจองหุ้น
 5. ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน
krungsrisecurities krungsrisecuritiesipo w3 w4 w5

สำหรับผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้น TIDLOR แต่ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์กรุงศรีสามารถเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีได้ที่นี่ คลิก  ตั้งแต่เวลา 08:00-18:00 น.

ส่วนการจองซื้อหุ้น TIDLOR ด้วยการจองซื้อผ่าน K-My Invest และชำระเงินผ่าน KPLUS (www.kasikornbank.com/kmyinvest)

 1. เลือกหลักทรัพย์และเลือก ชำระผ่าน K PLUS
 2. ระบุเลขบัตรประชาชน และเบอร์มือถือแล้วกดปุ่ม ยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS)
 3. ตรวจทานข้อมูลส่วนตัวใน K PLUS
 4. กลับมาที่เว็บไซต์ศึกษาและยินยอมรับข้อตกลงของบริการ
 5. ศึกษาและยอมรับข้อตกลงของทรัพย์
 6. ทำแบบประเมินความเสี่ยงฯ หากยังไม่เคยทำหรือหมดอายุ
 7. ระบุจำนวนจองซื้อและวิธีรับหลักทรัพย์
 8. ทบทวนรายการจองซื้อแล้วกดปุ่มยืนยัน
 9. กด Push Notification เพื่อเปิด K PLUS
 10. กด ชำระเงิน โดยระบบจะส่งอีเมลหลังชำระเงินเสร็จ

kbank

ทั้งนี้ ประกาศผลการจัดสรรที่เว็บไซต์ www.settrade.com ภายในวันที่ 28 เม.ย.64 โดยตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อในกรณี ดังนี้

 1. ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
 2. ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
 3. ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
 4. ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
 5. การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในกรณีข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน โดยการคืนเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 13 พ.ค. 64 และการคืนเงินโดยวิธีจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ภายในวันที่ 18 พ.ค. 64

Say hello

Find us at the office

Overmann- Mucha street no. 55, 74667 Papeete, French Polynesia

Give us a ring

Juanfrancisco Develder
+76 987 423 417
Mon - Fri, 8:00-17:00

Reach out