1. Genel Kurallar

1.1 Bu kurallar, marjin alım satım işlemlerini ve dijital varlıkların marjin borçlarını düzenlemek, piyasa düzenini ve kullanıcıların yasal hak ve menfaatlerini korumak amacıyla doğruluk, açıklık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

1.2 Bu kurallar, borç alma, alım satım ve marjin alım satım platformundaki diğer ilgili işlemler dahil olmak üzere, Binance marjin alım satım hizmetinin temelini oluşturmaktadır.

1.3 Bu Kurallar, Binancete Marjin Borç ve çapraz marjin alım satım işlemi için geçerlidir. Bu Kurallarda özel hükmü bulunmayan diğer hususlar, Binance Hizmet Sözleşmesine ve Binancein diğer ilgili hükümlerine tabidir.

2. Teminat Varlıkları

2.1 Marjin kullanıcıları çapraz marjin hesaplarındaki net varlıkları çapraz marjin alım satım işlemleri için teminat varlık olarak kullanılabilir.

2.2 Marjin alım satım işlemlerinde kullanılabilen kriptolar, çapraz marjin hesabı için teminat varlık olarak kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:

2.3 Binance, varlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla teminat varlıklarının aralığını ayarlama hakkına sahiptir.

3. Marjin Borcu

3.1 Marjin alım satım işlemlerinde kullanılabilen tüm kriptolar, çapraz marjin hesabında borç alınabilir. Ayrıntılar için lütfen şu bağlantıya bakın: https://www.binance.com/tr/margin-fee

3.2 Binance, varlıkların güvenliğini sağlamak amacıyla borç alınabilir varlıkların aralığını ayarlama hakkına sahiptir.

4. Marjin Borcu Kuralları

4.1 Tek Marjin Borcu Miktarı Üst Sınırı, her bir kripto için tek bir kullanıcı tarafından borç alınabilecek dijital varlık miktarı üst sınırını ifade eder. Tek Marjin Borcu Miktarı Üst Sınırının hesaplanması, kullanıcı için önceden belirlenmiş Çapraz Marjin Borcu miktarı üst sınırına ve Platformun risk kontrol kurallarına tabidir.

Bu Kurallarda, Marjin Borcu Miktarı Üst Sınırı = değer alt sınırı ([Çapraz Marjin Hesabındaki net varlıklar * (maksimum kaldıraç-1) - Ödenmemiş Marjin Borcu], kripto borç alma limiti için üst sınır).

4.2 Borç alınan dijital varlıklar Kullanıcı Çapraz Marjin Hesabına teslim edildiğinde, bir Marjin Borcunun başarılı bir şekilde iletilmesinin ardından, faiz anında bu Marjin Borcuna tahakkuk ettirilir. Kullanıcı, borç alınan dijital varlıkları, izin verilen işlem çiftlerinde çapraz marjin alım satım işlemleri için kullanabilir.

4.3 Kullanıcı 5x kaldıracını kullanıyorsa, Marjin Borcu üst sınırının bir limiti vardır ve platform, borç alınabilir fon üst sınırını 5x kaldıracı altında ayarlama hakkına sahiptir.

5. Faiz

5.1 Faiz hesaplama kuralları: Basit faiz saatlik olarak tahakkuk ettirilir, eğer 1 saatten az ise 1 saat olarak hesaplanır. Faiz, ilgili Marjin Borcunun başarılı bir şekilde iletilmesi sırasında bir kez hesaplanır, borç alma başarılı olduktan hemen sonra 1 saat olarak sayılır ve bir sonraki tam saatin ardından 2 saat olarak sayılır.

Hesaplama formülü: I (faiz) = P (borç alınan para) * R (günlük faiz / 24) * T (saat olarak)

5.2 Kullanıcılar borçlarını tarihinden önce geri ödeyebilir ve faizlerini varlıkların borç alındığı saat sayısına göre öderler. 1 saatten az olması durumunda, borç süresi 1 saat olarak kabul edilir. Geri ödemede önce faiz ödemesi olarak alınır, faiz tam olarak ödendikten sonra ilgili Marjin Borcunun ana parasının geri ödemesi yapılır.

5.3 Ödenmemiş borç faizi, Risk Oranının hesaplanmasına dahil edilecektir. Herhangi bir faiz indiriminin olmadığı varsayılırsa, uzun süre ödenmemiş bir faiz varsa, Kullanıcının Çapraz Marjin Hesabı Risk Oranı, likidasyon seviyesinin altındaki bir seviyeye düşürülebilir ve bu da zorunlu likidasyon riskine yol açabilir. Bu nedenle, Kullanıcılara faizlerini düzenli olarak ödemeleri veya marjin hesaplarına yeterli bakiye yatırmaları tavsiye edilir.

5.4 Faiz ödemek için BNB kullanan kullanıcılar, %5 indirimden yararlanabilir. Bu işlev etkinleştirildikten sonra, marjin hesabı tarafından oluşturulan tüm borç faizi, BNB varlıklarının [Faiz] sütununda görüntülenecektir. Birden fazla para birimi borç alırsanız, her borca ilişkin faiz BNB cinsinden hesaplanır.

5.5 Faiz oranını istediğimiz zaman ayarlayabiliriz, en son faiz oranları için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://www.binance.com/tr/margin-fee

5.6 Tek Tıkla Borç Alma: Kullanıcılar, marjin alım satım sayfasındaki Tek Tıkla Borç Alma işlevini kullanabilir.

6. Geri Ödeme

6.1 Geri ödeme kuralı 1: Kullanıcılar, geri ödenecek borç varlıklarını manuel seçebilir. Geri ödeme miktarını seçerken, kullanıcılar borcun tamamını veya bir kısmını geri ödemeyi seçebilirler. Önce faiz, daha sonra ana para geri ödenecektir. Sistem faizi sonraki saatte en son Marjin Borcuna göre hesaplayacaktır.

6.2 Geri ödeme kuralı 2: Kullanıcının borç aldığı varlıklara ve hangi varlıkların geri ödenmesi gerektiğine bağlı olarak, bunun yerine diğer varlıklar kullanılamaz. Bu nedenle kullanıcı, geri ödeme yaparken marjin hesabında bu tür varlıkların yeterli olduğundan emin olmalıdır.

6.3 Tek Tıklamayla Geri Ödeme kuralları: Kullanıcılar, marjin alım satım sayfasındaki Tek Tıkla Geri Ödeme işlevini kullanabilir. Emir vermek için bu işlevi kullanırsanız, emir tamamen gerçekleştikten sonra, sistem borcu geri ödemek için emre göre aldığınız fonları otomatik olarak kullanır. Otomatik geri ödeme yalnızca emir tamamen gerçekleştikten sonra yapılacaktır.

6.4 Düşük tutarlı bakiyeyi BNBye çevir :

 • Toplam değeri 0.001 BTCden az olan varlıklar, düşük tutarlı varlıklar olarak kabul edilir.
 • Tek bir seferde istediğiniz kadar varlığı çevirebilirsiniz.
 • Düşük tutarlı bakiyeleri her 24 saatte yalnız bir kez çevirebilirsiniz.
 • BTC değerindeki fiyat dalgalanmalarının etkisi göz önünde bulundurulduğunda, sistem tarafından önerilen çevirme değeri tahmini bir değerdir ve BNB’nin son çevrilme miktarı, işlemi onaylamak için gerçekleştirilen son tıklama anındaki piyasa fiyatından çevrilir.
 • Çevirme sırasında %5 dalgalanma varsa, kullanıcılarımızın menfaati adına işlem sürdürülmez.

7. Risk Denetimi

7.1 Marjin Borçlara katılan kullanıcılar, Teminat olarak Binanceteki Çapraz Marjin Hesaplarındaki net varlıkları kullanabilir ve diğer hesaplardaki dijital varlıklar, çapraz marjin alım satım işlemleri için Marjine dahil edilmez.

7.2 Binance, Kullanıcıların Çapraz Marjin Hesabı Marjin Seviyesini gerçek zamanlı olarak izleme ve Marjin Seviyesinde dalgalanmalara karşılık gelen önlemleri alma hakkına sahiptir.

Bu Kurallarda, Çapraz Marjin Hesabının Marjin Seviyesi = Çapraz Marjin Hesabının Toplam Varlık Değeri / (Toplam Yükümlülükler + Ödenmemiş Faiz), burada:

Çapraz Marjin Hesabının Toplam Varlık Değeri = Çapraz Marjin Hesabındaki tüm dijital varlıkların mevcut toplam piyasa değeri

Toplam Yükümlülükler = Çapraz Marjin Hesabındaki tüm ödenmemiş Marjin Borçlarının mevcut toplam piyasa değeri

Ödenmemiş Faiz = her bir Marjin Borcunun miktarı * hesaplama zamanına göre borç süresi olarak saat sayısı * saatlik faiz oranı - kesinti / ödenmiş faiz.

7.3 Marjin seviyesi ve ilgili işlemler

 • 3x kaldıracı

- Marjin Seviyeniz 2’den yüksekse, alım satım yapabilir, borç alabilir ve fonları spot cüzdanına transfer edebilirsiniz;

- Marjin Seviyeniz 1.5 ile 2 arasındaysa, alım satım yapabilir, borç alabilir ancak fonları marjin cüzdanından spot cüzdanına transfer edemezsiniz;

- Marjin Seviyeniz 1.3 ile 1.5 arasındaysa, alım satım yapabilirsiniz ancak borç alamazsınız ya da fonları marjin cüzdanından spot cüzdanına transfer edemezsiniz;

- Marjin Seviyeniz 1.1 ile 1.3 arasındaysa, sistemimiz tarafından Marjin Çağrısı tetiklenir ve likidasyonu önlemek için daha fazla teminat eklemeniz gerektiğini bildiren (daha fazla teminat varlık transferi) bir e-posta, SMS ve web sitesinden bildirim alırsınız. İlk bildirimden sonra, kullanıcı 24 saatte bir bildirim alır.

- Marjin Seviyeniz 1.1’den düşükse, sistemimiz tarafından likiditasyon özelliği tetiklenir ve tüm varlıklar faizi ve borcu ödemek için likidite edilir. Size bu duruma ilişkin bir e-posta, SMS ve web sitesi bildirimi gönderilir.

 • 5x kaldıracı (yalnızca ana hesapta desteklenmektedir)

- Marjin Seviyeniz 2’den yüksekse, alım satım yapabilir, borç alabilir ve fonları spot cüzdanına transfer edebilirsiniz;

- Marjin Seviyeniz 1.25 ile 2 arasındaysa, alım satım yapabilir, borç alabilir ancak fonları marjin cüzdanından spot cüzdanına transfer edemezsiniz;

- Marjin Seviyeniz 1.15 ile 1.25 arasındaysa, alım satım yapabilirsiniz ancak borç alamazsınız ya da fonları marjin cüzdanından spot cüzdanına transfer edemezsiniz;

- Marjin Seviyeniz 1.05 ile 1.15 arasındaysa, sistemimiz tarafından Marjin Çağrısı tetiklenir ve likidasyonu önlemek için daha fazla teminat eklemeniz gerektiğini bildiren (daha fazla teminat varlık transferi) bir e-posta, SMS ve web sitesinden bildirim alırsınız. İlk bildirimden sonra, kullanıcı 24 saatte bir bildirim alır.

- Marjin Seviyeniz 1.05’ten düşükse, sistemimiz tarafından likiditasyon özelliği tetiklenir ve tüm varlıklar faizi ve borcu ödemek için likidite edilir. Size bu duruma ilişkin bir e-posta, SMS ve web sitesi bildirimi gönderilir.

7.4 Kullanıcılar, marjin alım satım risklerine dikkat edecek ve riskleri önlemek için pozisyon tutma oranlarını anında ayarlayacaktır. Zorunlu likidasyondan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm zararlar; ilgili Çapraz Marjin Hesabının Marjin Seviyesi Uyarı Seviyesine ulaştığı ve ardından dijital varlık fiyatlarındaki anii dalgalanma nedeniyle hızlı bir şekilde Likidasyon Seviyesine ulaştığı için Kullanıcının uyarı bildirimi aldıktan sonra zamanında gerekli önlemleri alamaması durumunda ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili Marjin Hesabına sahip olan Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

7.5 Platform, marjin alım satım işlemlerinin ve risklerinin akıllıca yönetilmesini sağlar. Platformdaki marjin alım satım işlemleri ya da marjin borçları önceden belirlenmiş uyarı aralığına girdiğinde, platform aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın daha büyük risklerin oluşmasını önlemek için bazı önlemler alacaktır: fonların transferinin önlenmesi, uzun pozisyonun engellenmesi, kısa pozisyonun engellenmesi, marjin alım satım işlemlerinin engellenmesi ve zorunlu likidasyon.

7.6 Platform, platformdaki önceden belirlenmiş Tek Marjin Borcu miktarını ve toplam marjin borçlarını, gerçek operasyon koşullarına ve piyasanın risk seviyesine göre ayarlayacaktır.

7.7 Marjin Risk Fonu. Binance, 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren iflas nedeniyle geri ödenemeyen borçları karşılamak için, Marjin borçlarından elde edilen platform karının %15’ini Marjin Risk Fonuna aktaracaktır.

7.8 Çapraz Marjin platformunda, 16/07/2020 08:00 (UTC) itibarıyla aşağıdaki ayarlamalar yapılacaktır:

 • Kullanıcılar, gelecekte çapraz marjin çiftlerinde yalnızca 3 kata kadar kaldıraçla işlem yapabilecektir.
 • Çapraz marjindeki mevcut 5x kaldıraç pozisyonları tutulabilir ya da 3x kaldıraca kadar ayarlanabilir.

8. Alt hesap

8.1 Ana hesap, marjin alım satım işlemlerinde yalnızca 10 alt hesaba sahip olabilir;

8.2 Alt hesabın maksimum borç limiti, ana hesabın borç limitinin 1/10udur;

8.3 Alt hesaplar, marjin kaldıraç oranını 5x olarak ayarlayamaz.

9. Marjin hesabı varlıkları ve alım satım hacmini hesaplama yöntemi

9.1 Çapraz Marjin Hesabı için ortalama günlük BNB tutma miktarı (alt hesapların marjin alım satım işlem hacmi dahil), kullanıcının toplam günlük ortalama varlıklarının bir parçası olarak hesaplanır. Hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Çapraz Marjin Hesabının Ortalama Günlük BNB varlığı (alt hesapların marjin hesabı dahil) = Bir gündeki 24 saate bölünmüş Net BNB bakiyesinin saatlik anlık görüntülerinin toplamı(Net BNB Bakiyesi = BNB Toplam Bakiyesi - Borç Alınan BNB - BNB Faizi).

 • Anlık görüntüler her saat rastgele bir zamanda alınır;
 • Bekleyen emirler varlıklara dahil edilir

9.2 Bir Çapraz Marjin hesabının alım satım işlem hacmi (alt hesabın marjin alım satım hacmi dahil) doğrudan kullanıcının toplam günlük alım satım hacminin bir parçasıdır;

10. Tamamlayıcı Kurallar

10.1 Binance, Çapraz Marjin alım satım işlemleri ve borçlar için bilgi verme, denetim ve risk denetimi hizmetleri sunar. Platform, kullanıcıların Binanceteki marjin işlemleri için herhangi bir gelir garantisi ve sermaye garantisi sağlamaz. Yatırımcılar, marjin alım satım işlemlerinin nispeten yüksek risk taşıdığını ve olası kayıpların önceden değerlendirilmesi gerektiğinin farkında olmalı ve risklerin kontrol edilebilir ve karşılanabilir olduğunu onaylayarak kendi iradeleriyle işlem yapmalıdır.

10.2 Aşan ve altında terimleri sayı içermez; aşmayan, daha az olmayan, üstünde ve ulaşan terimleri sayı içerir.

10.3 Bu kurallar Binance tarafından oluşturulmuştur ve tüm kullanıcılara duyurulduktan sonra yürürlüğe girecektir. Aynı durum değişiklikler için de geçerlidir.

10.4 Bu kurallar Binance tarafından açıklanacaktır.

Say hello

Find us at the office

Overmann- Mucha street no. 55, 74667 Papeete, French Polynesia

Give us a ring

Juanfrancisco Develder
+76 987 423 417
Mon - Fri, 8:00-17:00

Reach out